پلن مورد نظر را انتخاب کنید

هاست فنلاند 1 گیگ
20,000/ماهیانه
1 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
cxs آنتی شلر
nvme نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
1 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
فنلاند دیتاسنتر
هاست فنلاند 2 گیگ
30,000/ماهیانه
2 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
cxs آنتی شلر
nvme نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
1 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
فنلاند دیتاسنتر
هاست لینوکس فنلاند 5 گیگ
65,000/ماهیانه
5 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
cxs آنتی شلر
nvme نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
1 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
فنلاند دیتاسنتر
هاست لینوکس فنلاند 8 گیگ
85,000/ماهیانه
8 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
cxs آنتی شلر
nvme نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
1 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
فنلاند دیتاسنتر