سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی EX41

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
(Software RAID 1)

  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise Hard Drive
  • 1 GBit/s-Port Connection
  • 30 TB * Traffic