آماده سازی وب سایت برای دریافت نماد یک ستاره و دو ستاره

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
آماده سازی صفحات مورد نیاز
آماده سازی تمامی چک لیست ها
ایجاد پیش فاکتور و مراحل خرید در سایت
ثبت نام و پیگیری تا دریافت نماد
پیگیری تا زمان دریافت کد نماد
خدمات برای تمامی سایت ها مجاز
طراحی قالب یا راه اندازی سایت در این محصول نمی باشد و فقط سایت راه اندازی شده مشتری برای دریافت نماد آماده سازی می شود.
*طبق تغییر سیاست نماد اعتماد الکترونیکی هزینه صدور صادر توسط مرکز نماد اخذ می گردد، که این مبلغ بر عهده مشتری بوده و پرداخت توسط مشتری و از کارت بانکی مشتری انجام می گیرد.
200,000تومان یکبار
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با قالب آماده
قالب آماده + نصب قالب (قالب انتخابی نمی باشد)
تنظیمات ووکامرس و یا تنظیمات edd و یا whmcs
تنظمیات درگاه پرداخت برای ارسال به پرداخت
آماده سازی صفحات مورد نیاز
آماده سازی تمامی چک لیست ها
ایجاد پیش فاکتور و مراحل خرید در سایت
ثبت نام و پیگیری تا دریافت نماد
پیگیری تا زمان دریافت کد نماد
خدمات برای تمامی سایت ها مجاز
*طبق تغییر سیاست نماد اعتماد الکترونیکی هزینه صدور صادر توسط مرکز نماد اخذ می گردد، که این مبلغ بر عهده مشتری بوده و پرداخت توسط مشتری و از کارت بانکی مشتری انجام می گیرد.
500,000تومان یکبار