ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.net
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
.org
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
.info
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
.biz
197,000تومان
1 سال
197,000تومان
1 سال
197,000تومان
1 سال
.asia
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
.me
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.co
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
.in
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.blog

سال
N/A
N/A
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.ga
300,000تومان
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است


بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده


انتقال دامنه