هاست وردپرس SSD هلند

هاست SSD هلند 2 گیگ
15,000/ماهیانه
2 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر
هاست SSD هلند 3 گیگ
20,000/ماهیانه
3 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر
هاست SSD هلند 4 گیگ
25,000/ماهیانه
4 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر
هاست SSD هلند 5 گیگ
30,000/ماهیانه
5 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر
هاست SSD هلند 10 گیگ
45,000/ماهیانه
10 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر
هاست SSD هلند 15 گیگ
65,000/ماهیانه
15 گیگابایت فضا
Cpanel کنترل پنل
لایت اسپید وب سرور
SSD نوع هارد سرور
نامحدود پهنای باند
10 عدد دامنه اضافی
نامحدود ساب دامنه
10 عدد دیتابیس
نامحدود اکانت ایمیل
دارد گواهینامه SSL رایگان
آنی فعالسازی
روزانه / هفتگی بک آپ گیری
توسط کاربر ریستور بک اپ
هلند / لیزوب دیتاسنتر