پنل مورد نظر را انتخاب کنید

لایسنس Cpanel سرور مجازی
20,000/ماهیانه
130,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب بر روی لایسنس منقضی شده.
- نصب بر روی لایسنس تریال سی پنل
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
لایسنس Cpanel سرور اختصاصی
27,000/ماهیانه
149,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب بر روی لایسنس منقضی شده.
- نصب بر روی لایسنس تریال سی پنل
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
لایسنس LiteSpeed
20,000/ماهیانه
130,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.
- نصب بر روی لایسنس تریال
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
لایسنس لایت اسپید 6 هسته
50,000/ماهیانه
130,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
سیستم لایسنس CloudLinux
20,000/ماهیانه
130,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.
- نسخه 6 و 7 نصب و تنظیم رایگان
Virtualizor Panel
20,000/ماهیانه
130,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
- نصب رایگان
- نصب بر روی لایسنس تریال سی پنل
لایسنس CXS
18,000/ماهیانه
60,000 هزینه راه اندازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.
- کانفیگ رایگان امنیتی سرور