هاست ویژه Backup

هاست بک آپ 100 گیگ
100 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
25,000/mo
هاست بک اپ 200 گیگ
200 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
35,000/mo
هاست بک اپ 300 گیگ
300 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
45,000/mo