هاست ویژه Backup

هاست بک آپ 100 گیگ
100 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
30,000/mo
هاست بک اپ 200 گیگ
200 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
40,000/mo
هاست بک اپ 300 گیگ
300 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
50,000/mo