هاست بک آپ

هاست بک آپ 100 گیگ 9 موجود است

100 گیگ فضا
دسترسی FTP
مخصوص مشتریان سرور اختصاصی و مجازی

هاست بک اپ 200 گیگ

200 گیگ فضا
دسترسی FTP
مخصوص مشتریان سرور اختصاصی و مجازی