هاست ویژه Backup

هاست بک آپ 100 گیگ
25,000/ماهیانه
100 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
هاست بک اپ 200 گیگ
35,000/ماهیانه
200 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.
هاست بک اپ 300 گیگ
45,000/ماهیانه
300 گیگ فضا
دسترسی FTP

*این پلن ها مخصوص مشتریان دارای سروریس فعال سرور مجازی، کانفیگ و یا لایسنس می باشد.