لایسنس whmcs با قابلیت اپدیت به جدیدترین نسخه های whmcs

لایسنس 1 ماهه WHMCS
20,000/ماهیانه
20,000 هزینه راه اندازی
نصب و تنظیم رایگان
قابلیت آپدیت به صورت خودکار به آخرین ورژن
پشتیبانی لایسنس در صورت وجود مشکل
نصب آسان توسط کاربر
دریافت فایل اصلی whmcs
لایسنس 3 ماهه WHMCS
50,000/3 ماهیانه
20,000 هزینه راه اندازی
نصب و تنظیم رایگان
قابلیت آپدیت به صورت خودکار به آخرین ورژن
پشتیبانی لایسنس در صورت وجود مشکل
نصب آسان توسط کاربر
دریافت فایل اصلی whmcs