لایسنس cpanel با قابلیت آپدیت از سایت اصلی

لایسنس cpanel
لایسنس Cpanel سرور مجازی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب بر روی لایسنس منقضی شده.
- نصب بر روی لایسنس تریال سی پنل
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
25,000/mo
150,000 هزینه راه اندازی
لایسنس Cpanel سرور اختصاصی
- پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب بر روی لایسنس منقضی شده.
- نصب بر روی لایسنس تریال سی پنل
* عدم تمدید تا 2 ماه موجب حذف سرویس می شود
30,000/mo
170,000 هزینه راه اندازی