لایسنس Imunify360 با قابلیت دریافت آپدیت از سایت اصلی

لایسنس Imunify360 Proactive Defense
لایسنس Imunify360
- بدون پرداخت هزینه نصب.
- امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 15 هزار تومان.
- نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.
- نسخه 6 و 7 با قابلیت آپدیت
20,000/mo